Komisja Rewizyjna

W skład komisji wchodzą:

Przewodniczący: Dominik Ślusarski

Wiceprzewodniczący: Robert Pypkowski

Członkowie:
1. Piotr Halama
Komisja Budżetu i Finansów

W skład komisji wchodzą:

Przewodniczący: Robert Pypkowski


Członkowie :

1.  Roman Augustyniak

2. Ilona Dan Maria

3. Marian Adam Pagórek

4. Teresa PawlakKomisja Rozwoju Gospodarczego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa

W skład komisji wchodzą:

Przewodnicząca: Agnieszka Ewa Bartosiak

Członkowie:

1. Grzegorz Anatol Geisler

2. Piotr Halama

3. Kazimierz Majchrzak

4. Paweł Pilichowicz

5. Adam Dominik Waloch

6. Maria Bożena Wróblewska

7. Anna Wypych


Komisja Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej

W skład komisji wchodzą:

Przewodnicząca: Barbara Anna Komar


Członkowie:

1. Agnieszka Ewa Bartosiak

2. Ilona Maria Dan

3. Grzegorz Anatol Geisler 

4. Katarzyna Osowicz - SzewczykKomisja Skarg, Wniosków i Petycji

W skład komisji wchodzą:

Przewodniczący: Piotr Halama

Wiceprzewodniczący: Dominik Ślusarski

Członek:
1. Robert Pypkowski