Opłaty uiszczane w Starostwie Powiatowym w Gostyninie:

·          opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa

·          opłaty za sprzedaż gruntów i nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

·          opłaty za czynsz dzierżawny gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa

·          opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

·          opłaty za karty parkingowe

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek:

Starostwo Powiatowe w Gostyninie

ul. Dmowskiego 13

PKO BP S.A.   Nr 79 1020 3974 0000 5002 0006 6779

--------------------------------------------------------------------------------------------

·          opłaty związane z rejestracją pojazdu

·          opłaty związane z transportem

·          opłaty za prawo jazdy

·          opłaty za prawo jazdy międzynarodowe

·          opłaty za karty wędkarskie

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek:

Starostwo Powiatowe w  Gostyninie

ul. Dmowskiego 13

PKO BP S.A.   Nr 91 1020 3974 0000 5902 0006 6316
--------------------------------------------------------------------------------

·          opłaty za wypisy z rejestru gruntów

·          opłaty za wyrysy

·          opłaty za mapki

·          opłaty za poświadczenia dokumentów

·          opłaty za zaświadczenia

·          opłaty za wgląd do akt

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek:

Starostwo Powiatowe w  Gostyninie

ul. Dmowskiego 13

PKO BP S.A.   Nr 34 1020 3974 0000 5702 0006 6761

--------------------------------------------------------------------------------------------

·          opłaty melioracyjne

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek:

Starostwo Powiatowe w  Gostyninie

ul. Dmowskiego 13

PKO BP S.A.   Nr 21 1020 3974 0000 5702 0006 6704

Starostwo Powiatowe w Gostyninie informuje,
że  opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej
można uiszczać
w kasie  Starostwa Powiatowego w Gostyninie, ul. 3-go Maja 43B
lub
na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Gostyninie
nr  89 1020 3974 0000 5302 0006 6258